آب ژاول (هیپوکلریت سدیم 16%)

 
سایر اسامی تجاری

سدیم هیپوکلریت، آنتی فرمین، سدیم اکسی کلرید، کلروکس

فرمول شیمیایی NaOCl
مشخصات فیزیکی

آب ژاول محلولی از ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم در آب است. رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است و ماده ای سمی است.

گرید محصول

صنعتی

برهم کنش ها

آب ژاول محلولی ناپایدار است و در اثر حرارت و نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد. در صورت انحلال در آب تولید اسید کلریدریک و اسید هیپو کلرو می نماید که بسیار خورنده است و بعنوان اکسنده بسیار قوی، با اکثر مواد ناسازگار

می باشد. خاصیت ضدعفونی کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می باشد.

فرآیند تولید

آب ژاول را از دمیدن گاز کلر در محلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند.

نگهداری

در محیط خشک ، خنک ، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب ، گرما و سایر منابع مشتعل و محترق دیگر نگهداری شوند. از کلیه مواد ناسازگار به دور باشند.

جرم مولی

 g/mol 74.442

چگالی

 g/cm3 1.11

دمای ذوب

 ۱۸ درجه سلسیوس

دمای جوش

101 °C

انحلال‌پذیری در آب

 g/100mL (0 °C) 29.3

اسیدی (pKa) : >7

دیگر آنیون‌ها سدیم کلرید، سدیم کلریت، سدیم کلرات، سدیم پرکلرات
دیگر کاتیون‌ها

لیتیم هیپوکلریت، کلسیم هیپوکلریت

ترکیبات مرتبط

هیپوکلرو اسید

بشکه ۲۲۰ لیتری
فله
گالن 20 لیتری
مخزن 1000 لیتری
شرح

اندازه

نوع فایل دریافت
اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی آب ژاول(MSDS)

55Kb

PDF
آنالیز شیمیایی آب ژاول صنعتی

354Kb

PDF
آنالیز شیمیایی آب ژاول مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی

283Kb

PDF
جهت ثبت دیدگاه خود لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
 محصولات مرتبط