فرمالین

 
سایر اسامی

فرمالین، فرمالدهید،فرمالدئید،متانال، متیلن اکسید و متیل الدهید

فرمول شیمیایی CH2O
مشخصات فیزیکی

فرمالدهید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین عرضه می‌شود. این ماده بخارات سمی دارد و یکی از مواد شناخته شده سرطان زایی می باشد.

گرید محصول

صنعتی

برهم کنش ها

در آب به خوبی حل می شود و در آب پلیمریزه شده شامل مونومرهای کوچک HCHO متصل به هم است. معمولا فرمالین دارای درصد اندکی متانول برای محدود کردن پلیمریزاسیون است. فرمالدئید خواصی مانند سایر آلدهیدها دارد. به این صورت که معمولا واکنش پذیر تر از سایر آلدئیدها است.

فرآیند تولید

این ماده از متانول و اکسید کردن کاتالیزوری این ماده به دست می آید. کاتالیزرو به کار رفته در این روش نیز متفاوت است. در برخی از کارخانه ها از مخلوط مولیبدن با اکسید آهن استفاده می شود و برخی دیگر از نقره فلزی به عنوان کاتالیزور استفاده می کنند.

نگهداری

مواد باید در فضایی با تهویه مناسب و دور از اسید کلریدریک و حرارت نگهداری شود.

جرم مولی

 g·mol−1 30.03 

چگالی

 (-20°C) g/cm3 0.8153   

دمای ذوب

  -92 °C

دمای جوش

 °C 19-

فله
گالن 20 لیتری
شرح

اندازه

نوع فایل دریافت
اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی فرمالین(MSDS)

364Kb

PDF
آنالیز شیمیایی فرمالین

465Kb

PDF
جهت ثبت دیدگاه خود لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
 محصولات مرتبط